Konkurrenceregler for shopinion

Generelle regler

Personer over 18 år, som er bosiddende i Danmark, kan deltage i konkurrencer på shopinion.

Deltagelse er gratis.

Vi kontakter altid konkurrencevindere via den e-mailadresse, der er blevet opgivet ved indmeldelse. Konkurrencevinderen skal herefter oplyse sin postadresse inden for en given svarfrist for at modtage præmien. Hvis konkurrencevinderen ikke svarer på denne mail inden for den angivne svarfrist, udtrækkes en ny vinder.

Vindernavnene offentliggøres på www.shopinion.dk.

Ansatte ved Dansk Supermarked og medlemmer af dennes husstand kan ikke deltage i konkurrencer på shopinion.

Konkurrencer for nye medlemmer

Dansk Supermarked afholder med jævne mellemrum konkurrencer blandt nye medlemmer.

For at deltage i disse konkurrencer skal deltageren registrere sig som medlem af shopinion og udfylde samtlige registreringsspørgsmål. En deltager kan kun registrere sig én gang. Viser det sig ved udtrækningen eller på et senere tidspunkt, at vinderen har registreret sig mere end én gang, bortfalder vindertitlen og retten til præmien.

Medlemmer, der har tilmeldt sig shopinionpanelet inden for en konkurrences løbetid, deltager i lodtrækningen. Lodtrækningen finder sted 5 dage efter konkurrencens udløb. Vinderen udtrækkes vilkårligt blandt de nye medlemmer, der har registreret sig inden for konkurrencens løbetid.

Præmien og løbetiden for konkurrencer for nye medlemmer bliver annonceret på www.shopinion.dk.

Konkurrencer for registrerede medlemmer

I de kalendermåneder, hvor der afholdes spørgeskemaundersøgelser, trækkes der lod om 10 gavekort til Bilka/føtex/Netto på 400 kr. Lodtrækningen sker blandt de medlemmer, der har deltaget i en eller flere spørgeskemaundersøgelser i den pågældende måned. For at kunne modtage præmien, skal den udtrukne vinder have besvaret mindst ét spørgeskema fyldestgørende og samtidig have udfyldt alle sine registreringsspørgsmål (profilspørgsmål). Lodtrækningen finder sted 1 uge efter at månedens sidste spørgeskemaundersøgelse er afsluttet.