Persondatapolitik

Persondatapolitik vedrørende Dansk Supermarked A/S’ kundeundersøgelser i Shopinion forbrugerpanelet

Denne persondatapolitik finder anvendelse på den indsamling og behandling af oplysninger, som Dansk Supermarked A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (”Dansk Supermarked” eller ”vi”) foretager i forbindelse med kundeundersøgelser i forbrugerpanelet Shopinion. Dansk Supermarked er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

1. Generelt

1.1. Dansk Supermarked samler i samarbejde med Micra spørgeskemadata fra kundeundersøgelser fra kunder tilmeldt forbrugerpanelet Shopinion. Dette gøres for hele tiden at kunne imødekomme kundernes ønsker og behov og for at finde forbedringsområder inden for Dansk Supermarked til fordel for kunderne.

1.2. Shopinion er et forbrugerpanel, hvor Dansk Supermarked udsender kundeundersøgelser til panelets medlemmer.

1.3. Idet der som led i kundeundersøgelserne indhentes og behandles en række oplysninger, som det er muligt at henføre til dig, har Dansk Supermarked i sin egenskab af dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i gældende lovgivning om behandling af persondata.

1.4. Ved at vælge ”Jeg har læst og accepteret Dansk Supermarkeds Persondatapolitik vedr. kundeundersøgelser i Shopinion” accepterer du, at Dansk Supermarked behandler data og oplysninger om dig som beskrevet i dette dokument.

2. Formålet

2.1. Formålet med indsamlingen af data og oplysninger om din købsadfærd er at opnå generel indsigt i forbrugeradfærd til udvikling og forbedring af varehuse, ydelser, sortiment, tilbud, priser og markedsføring, for i sidste ende at kunne imødekomme kundernes behov og ønsker bedst muligt og derved forbedre kundeoplevelsen.

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet. Vi kan dog behandle oplysningerne længere i anonymiseret form, idet der således ikke længere er tale om persondata.

3. Indsamling og anvedelse af data og oplysninger

3.1. Med dit samtykke til deltagelse i forbrugerpanelet, indsamles der de oplysninger, som du giver i spørgeskemaerne.

3.2. Det vil være teknisk muligt at henføre de oplysninger, du giver i spørgeskemaet til dig personligt. Disse data og oplysninger vil alene blive brugt til de formål, som er angivet i punkt 2.

3.3. Oplysninger, som du afgiver i spørgeskemaet, omfatter følgende:

– Din alder
– Dit køn
– Din civilstatus
– Din husstands-/personindkomstniveau
– Din beskæftigelsesstatus
– Dit uddannelsesniveau
– Din stillingsbetegnelse/hvilken branche du beskæftiger dig med
– Din bopælskommune eller –postnummer
– Din bopælsform
– Hvorvidt du har bil
– Hvorvidt du har hjemmeboende (og evt. dele-)børn
– Evt. alderen på hjemmeboende børn
– Evt. kontaktoplysninger
– Generelle adfærdsmæssige og holdningsmæssige forbrugerspørgsmål
– Religiøs overbevisning

3.4. Oplysningerne som nævnt i punkt 3.3 bliver kun indsamlet, hvis du har accepteret at deltage i Dansk Supermarkeds forbrugerpanel og ved at vælge ”Jeg har læst og accepteret Dansk Supermarkeds Persondatapolitik vedr. kundeundersøgelser i Shopinion”.

4. Videregivelse af oplysninger

4.1. Oplysninger indsamles af Micra som databehandler, jf. punkt 6.2 nedenfor. Micra behandler kun oplysningerne i henhold til vores instruks. Micra bruger ikke de indsamlede oplysninger til andet end udførelsen af kundeundersøgelser for Dansk Supermarked.

4.2. Oplysningerne kan videregives til andre selskaber i Dansk Supermarked-koncernen.

4.3. Oplysninger kan videregives til tredjeparter, med det formål at optimere sortiment, priser og markedsføring. I sådanne tilfælde vil videregivelse dog altid ske i anonymiseret form, således at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Oplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

5. Ret til indsigt mv.

5.1. Idet der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge gældende lovgivning om behandling af persondata ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

5.2. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

6. Dataansvarlig og henvendelse

6.1. Den dataansvarlige er Dansk Supermarked A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, Danmark. Oplysninger kan tillige findes på www.dansksupermarked.com.

6.2 Databehandleren, Micra, har adresse på Liget u. 14, HU-2161 Csomád, Ungarn.

6.3. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Dansk Supermarked på telefonnummer +45 87 78 50 00 eller via adressen:
Dansk Supermarked A/S
Rosbjergsvej 33
8220 Brabrand
Danmark

7. Klagemulighed

7.1. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

 

Sidst opdateret Januar 2018