Konkurrencebetingelser

Salling Group forbrugerpanel Shopinion

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

I. Generelt

1.1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencer, der afholdes i forbindelse med Salling Group forbrugerpanel Shopinion (herefter kaldet “Konkurrencen”) arrangeret af Salling Group med forretningssted på

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Danmark
Salling Group A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen

1.2. Formålet med Konkurrencen er at indsamle data og oplysninger om din købsadfærd for at opnå generel indsigt i forbrugeradfærd til udvikling og forbedring af varehuse, ydelser, sortiment, tilbud, priser og markedsføring, for i sidste ende at kunne imødekomme kundernes behov og ønsker bedst muligt og derved forbedre kundeoplevelsen.

1.3. Konkurrenceperioden løber fra den første til den sidste dag i den pågældende måned (“Konkurrenceperioden”).Der udloddes hver kalendermåned, hvor der er udsendt kundeundersøgelser i panelet, i alt 10 gavekort a kr. 400 blandt de deltagere, der har besvaret minimum én kundeundersøgelse udsendt gennem panelet. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit VII af dette dokument.

1.4. Deltagelse i Konkurrencen forudsætter, at deltageren samtidigt tilmelder sig Salling Groups forbrugerpanel Shopinion og accepterer persondatapolitikken herfor. Persondatapolitikken kan findes på link.

II. Krav til deltagerne

2.1. Kun personer med bopæl i DANMARK, og som er fyldt 18 år, med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, må deltage i Konkurrencen.

2.2. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i DS A/S og F. Salling A/S og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence.

2.3. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

III. Betingelser for deltagelse

3.1. For at deltage i Konkurrencen skal Deltageren tilmelde sig Salling Groups forbrugerpanel Shopinion og under kampagneperioden deltage i min. én undersøgelse, hvor der svares på et spørgeskema. Når der fuldføres en undersøgelse, deltager Deltageren én (1) gang i lodtrækningen i den deltagelsesperiode (som beskrevet ovenfor i pkt. 3), der hører sammen med datoen og tidspunktet for din deltagelse.

IV. Præmier

4.1. Der udloddes hver kalendermåned, hvor der er udsendt kundeundersøgelser i panelet, i alt 10 gavekort a kr. 400 blandt de deltagere, der har besvaret minimum én kundeundersøgelse udsendt gennem panelet.

4.2. Præmierne kan ikke ændres/tilpasses til andet, end hvad der fremgår af punkt 3 ovenfor. Herudover kan præmierne ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

V. Udvælgelse af vindere

5.1. Vinderne trækkes vilkårligt blandt alle gyldige tilmeldinger. Der trækkes 10 vindere af præmierne. Vinderne kontaktes via e-mail inden for 4 uger efter præmieudtrækningen. Hvis ikke vinderne accepterer præmien inden for 1 uge derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. Når vinderen har accepteret præmien ved at svare, skal denne indsende yderligere oplysninger om sig selv med henblik på udlevering af præmien.

VI. Personaldata

6.1. Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som Salling Group indhenter i forbindelse med deltagelse i Konkurrencen, indsamles og opbevares i Salling Groups samarbejdspartner Micras database og behandles fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af persondata. I øvrigt henvises der til persondatapolitikken, der kan findes på link.

VII. Afsluttende bestemmelser

7.1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Arrangørens udtrykkelige skriftlige samtykke.

7.2. Salling Group forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Salling Groupp.

7.3. Denne Konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.